Geluid

GELUID in een ruimte.

 

Geluid en onze perceptie ervan is het resultaat van meerdere geluidsgolven, die reflecteren in de ruimte waarin we ons bevinden, alsook de interactie van geluidsgolven onderling.

 

Als we geluid ervaren in een ruimte, dan is de het eerste geluid dat je opvangt "direct" geluid. Zoals de naam het zegt, is er geen interactie met de ruimte omdat deze geluidsgolf zich rechtstreeks van de bron naar je oren heeft voortgeplant.

 

Daarna hoor je de eerste reflecties. Deze hebben slechts één reflectiepunt en noemen we een eerste orde reflectie. Hierna volgen reflecties die weerkaatsen op verschillende vlakken. Deze reflecties noemen we de 2e - 3e en 4e orde reflecties. De hoeveelheid reflecties is afhankelijk van de hoeveelheid dempende materialen in een ruimte.

 

Geluid plant zich voort zoals licht. Stel dat je in een spiegel kamer zou staan en je plaatst er een lamp, dan zijn de reflecties van deze lamp in de spiegels de 2e - 3e orde reflecties. Overal waar je deze lamp kan zien via de reflecties in de spiegels, zou je dempende materialen moeten aanbrengen.

 

De snelheid van het geluid in lucht bedraagt 344m/s. De reflecties bereiken je oren dus met een zekere vertraging, omdat ze een langere weg afleggen.

Dit creëert een echo effect, waardoor we hetzelfde geluid meerdere malen horen, vooral als de vertraging groter is dan 80 milliseconden.

 

De nagalmtijd is de tijd die nodig is vooraleer de geluidenergie in een ruimte geabsorbeerd wordt door de aanwezige materialen en de lucht.

Technisch uitgedrukt, is het de tijd, uitgedrukt in seconden, nodig om het geluiddrukniveau in een ruimte, na een impulsvormige excitatie, met 60 dB terugvalt ten opzichte van de maximale (initiële) waarde.

 

Nagalmtijd is belangrijk voor de spraakverstaanbaarheid en voor de manier hoe muziek klinkt in een ruimte. Een theaterzaal zal dus een andere nagalmtijd hebben dan een cinemaruimte of een klaslokaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door harde materialen te gebruiken in ruimtes wordt de nagalmtijd langer. De akoestische kwaliteit van een ruimte is afhankelijk van verschillende factoren. De homogeniteit van het geluidsveld en de hoeveelheid energie in een ruimte. Afhankelijk van het gebruik van een ruimte dient de akoestiek dus aangepast te worden.

 

Als we het teveel aan energie in een ruimte willen verlagen hebben we absorptie nodig. Door middel van diffusie gaan we het geluid gelijkmatiger verdelen.

 

In een omgeving die ontworpen is om in te spreken ( klaslokalen, vergaderzalen enz), mag de spraakverstaanbaarheid niet beïnvloed worden door te hoge nagalmtijden, de nagalm dient het geluidsniveau van de spreker te versterken. De nagalmtijden is dan ideaal tussen 0,6 en 0,8 seconden.

 

De invloed van slechte akoestiek mag niet onderschat worden. Verschillende studies hebben aangetoond dat een slechte akoestiek de productiviteit verlaagd, vermoeiend is en tot een hoger ziekteverzuim leidt. In kantoorruimtes van moderne gebouwen met een "open office" structuur, wordt een nagalmtijd van ca. 0,35 seconden geadviseerd. De DIN 18041 norm van 0,55 seconden voor moderne en eigentijdse kantoren is hier eigenlijk achterhaald.

 

Copyright VFS © All Rights Reserved This site was created and is managed in accordance with Belgian law.